Restaurant Poseidon

Privacy verklaring

Effectief vanaf: 26 MEI, 2018

Wij maken er een erezaak van de privacy van onze gebruikers te respecteren en hun persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving te behandelen.

Het privacybeleid is bedoeld om u in volledige transparantie te informeren over de gegevens die wij verzamelen, het doel, de manier waarop wij deze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van deze gegevens.

Op deze pagina geven wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. Wij nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie te lezen die hier beschikbaar is.

Wij vestigen uw aandacht op de noodzaak om dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: privacy@zenchef.com.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

ZENCHEF is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Hier zijn onze volledige contactgegevens:
Zenchef, SAS met een kapitaal van 12.500€,
Ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 528 389 794,
Met zetel te 120-122 rue Réaumur in Parijs 2ème (75002).
privacy@zenchef.com

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wij verzamelen uw gegevens – al dan niet persoonlijk – om verschillende redenen die in het volgende punt (zie punt 3) worden gedefinieerd. Het gaat om de volgende gegevens:

3. VOOR WELK DOEL VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens vooral om contact met u op te nemen via een nieuwsbrief, om uw verzoeken te kunnen verwerken, om onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. Tot slot stellen uw gegevens ons ook in staat om uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

4. HOE VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve tussenkomst. Dit is het geval wanneer u ons uw identificatiegegevens stuurt om contact met ons op te nemen. Andere gegevens, zoals de datum en het tijdstip van uw toegang tot onze site, de pagina’s die u hebt geraadpleegd of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via de geraadpleegde servers en de “cookies” die op onze site worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een cookie is, waarvoor het wordt gebruikt en welke gegevens het precies verzamelt, kunt u terecht op onze cookie-beleidspagina.

5. ZIJN UW GEGEVENS BESCHERMD?

We zijn er trots op dat we de privacy van onze gebruikers respecteren. Wij hanteren een strikt vertrouwelijkheidsbeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers het lekken, de vernietiging, het verlies, de openbaarmaking, het gebruik, de toegang of de ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zo goed mogelijk voorkomen.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen wij uw gegevens.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U ZE UIT?

U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens te controleren, in te zien, te corrigeren, te wissen, door te geven en zich te verzetten tegen het gebruik ervan, en om de beperking van uw gegevens te vragen. Stuur ons hiervoor een e-mail naar het volgende adres: privacy@zenchef.com. We zullen dan ons uiterste best doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

8. WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN AAN WIE WORDT DEZE BEKEND GEMAAKT?

Onze medewerkers, partners en onderaannemers. Zij hebben slechts toegang tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reservering en/of voor de verwezenlijking van de nagestreefde doelstellingen (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

9. DRAGEN WE UW GEGEVENS OVER NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een land buiten de Europese Unie op voorwaarde dat dit land een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u in uw land van verblijf kunt vinden.

10. HOE ONTVANG JE ONZE RECLAME?

We gebruiken uw e-mailadres alleen om u te voorzien van diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die u al hebt gebruikt.

Met uw toestemming schrijven wij u in op onze nieuwsbrief en bieden wij u andere artikelen/diensten aan die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde uitschrijven en uw toestemming voor deze mededelingen intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@zenchef.com of door te klikken op de actieve link aan het einde van elke verzonden mededeling.

11. WAT IS ONS BELEID TEN AANZIEN VAN H3-GEGEVENS?

Onze site en ons reserveringssysteem zijn niet gericht op kinderen onder de 18 jaar. Als u weet dat uw minderjarige kind ons zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: privacy@zenchef.com.

12. WAT GEBEURT ER ALS HET BELEID VAN H3 VERANDERT?

Als we dit Privacybeleid moeten wijzigen, zullen we u daarvan op de meest geschikte manier op de hoogte brengen, onder meer via e-mail, via onze website of via andere communicatiemiddelen.

13. WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Lange proeven komen niemand ten goede. In geval van een geschil tussen ons verbinden wij ons ertoe de dialoog en de openheid te bevorderen bij het zoeken naar een minnelijke schikking.

Volg ons op Facebook